Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Hoe los je een natuurkunde opgave op? #Leertips

Hoofdcategorie: experiments Categorie: Hulpmiddelen Gepubliceerd: woensdag 06 januari 2016

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Wil je natuurkunde­opgaven trefzeker oplossen, volg dan dit stappenplan!

Doel

:

Stappenplan voor het oplossen van natuurkundeopgaven

Links

:

 

Stap 1: Informatie Filteren

lees aandachtig

 • Lees de opgave woord voor woord door en noteer alle gegevens die je tegen komt. Elk woord uit de opgave telt!
  • Als er staat "met een stalen kogel", is "staal" een gegeven. Wellicht moet je bijbehorende gegevens van staal opzoeken. Denk aan je binasboek of aan een bijlage.
  • Misschien is het woord "kogel" een gegeven. Van ronde kogels kun je het volume berekenen als de radius of diameter is gegeven.
 • Benoem alle gegevens.
  • Bijvoorbeeld een trekkracht noem je F of F1 en F2 of Ft.
  • Als je weet hoe groot deze kracht is, noteer je ook de eenheid, bijvoorbeeld Ft = 1,2 kN.

 • Zoek naar informatie die als het ware in de opgave verborgen zit. 

 

Stap 2: Schetsen

schets

Maak een tekening van je vraagstuk. Neem in je tekening alle gegevens op. Een simpele schets werkt vaak enorm verhelderend. Wat je tekent, hoef je niet te onthouden. Zo maak je ruimte in je hoofd vrij.

 

Stap 3: Wat wordt er gevraagd?

 • Noteer: wat wordt er precies gevraagd? / Wat wordt er van je verwacht? 
 • Om welke grootheid gaat het? Gaat het bijvoorbeeld om kracht F, om arbeid W of om vermogen P?
 • In welke eenheid moet je antwoorden? Newtons [N] of bijvoorbeeld [kN].
 • Bijvoorbeeld: "Gevraagd wordt: de trekkracht in het touw Ft in N"

 • Schat het antwoord. (Oefenen met schatten is heel leerzaam!) Zo'n jochie kan toch niet veel harder trekken dan 200 N (≡ 20 kg).

 

Stap 4: Plan van aanpak

 • Welke formules ken je met de grootheden uit stap 1 en 3? Noteer deze formules! Ook als je betwijfelt of je de formules bij dit vraagstuk wel nodig hebt!
 • Hoe ga je het vraagstuk oplossen? Bedenk een oplossingsstrategie en schrijf deze op.

 

Stap 5: Uitvoering

 • Voer de oplossing uit!
 • Check:
  • is dit wat gevraagd werd?
  • zat ik goed met mijn schatting?
  • is dit de eenheid die gevraagd werd?
  • hoeveel significante cijfers?

 

Als leerling denk je economisch: hoe kan ik met zo min mogelijk inspanning mijn gewenste resultaat behalen

 • geen gezeur van mijn ouders
 • dit vraagstuk oplossen
 • mijn huiswerk maken
 • slagen voor mijn examen

 

Studieoptimalisatie is een mooi woord voor luiheid

Studieoptimalisatie: met zo min mogelijk inspanning overgaan/slagen.

Als dat lukt met minder moeite dan hierboven beschreven, kies je al gauw de weg van de minste weerstand. Tuurlijk! Alle gegevens opschrijven terwijl ze al in de tekst staan, schetsen, schatten, dubbelchecken... wat een gedoe allemaal!

Maar vergeet niet ... nu (onderbouw mavo/havo/vwo) zijn de vraagstukken nog 'eenvoudig'. Maar al heel snel in je opleiding komen de vraagstukken op een niveau terecht waarbij je ze niet meer kunt oplossen zonder structuur in je werkwijze. Door NU de juiste aanpak te trainen (lees: door extra inspanning) en daarmee te verinnerlijken, investeer je in je toekomst en los je in de nabije toekomst (proefwerk/examen) de moeilijkste vraagstukken op.

 

De weg naar antwoorden leren vinden ...

is belangrijker het antwoord zelf.

de weg zoeken


Hits: 5672

Doel

Physicsexperiments.org wil docenten, TOA's en leerlingen natuurkunde inspireren. Physicsexperiments.org is een verzameling Natuur­kunde Experimenten. Elk experiment, simpel of gecompliceerd, verdient aandacht.

Vind je mijn initiatief positief en heb je een suggesties? Graag!!! Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, voor verbeteringen en aanvullingen.

Je collega-TOA Lennart

 

VERANTWOORDING/DISCLAIMER:

Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid om veilig te werken en om risico's in te schatten. De maker van physicsexperiments kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten op de website die kunnen leiden tot ongelukken.