Free Joomla Templates by FatCow Coupon

U/I karakteristiek van dit 12V LED lampje

U I karacteristiek LED 12V

Spanning (in Volt) op horizontale as, stroom (in mA) op verticale as.

Zou je enkel de grafiek te zien krijgen, dan zou je door het zien van de rechte lijn per abuis kunnen denken dat het hier gaat om een ohmse weerstand.

Je ziet een bijna liniair verloop van U en I. Maar: de rechte lijn start niet in de oorsprong en er ontstaat pas een significante stroom boven 2 Volt.

Hits: 191

Doel

Physicsexperiments.org wil docenten, TOA's en leerlingen natuurkunde inspireren. Physicsexperiments.org is een verzameling Natuur­kunde Experimenten. Elk experiment, simpel of gecompliceerd, verdient aandacht.

Vind je mijn initiatief positief en heb je een suggesties? Graag!!! Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, voor verbeteringen en aanvullingen.

Je collega-TOA Lennart

 

VERANTWOORDING/DISCLAIMER:

Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid om veilig te werken en om risico's in te schatten. De maker van physicsexperiments kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten op de website die kunnen leiden tot ongelukken.