Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Elektro

Elektrische veldlijnen ombuigen in een homogeen magnetisch veld

Lorentzkracht: zo kun je het laten zien! In de glazen kolf bevindt zich een elektronenkanon. Dit kanon spuwt een straaltje elektronen uit gelijk aan manneke pis. De glazen kolf bevat een gas waar de uitgespuwde elektronen op bosten. Deze elektronen stromen dus door een vaccuum gevuld met een beetje gas. Bij dat botsen ontstaat er paars licht. Op deze manier wordt het elektronenstraaltje zichtbaar.

Nu we beschikken over een zichtbare elektronenstraal, kunnen we met deze straal gaan spelen. Het leuke van deze elektronenstroom is dat ze qua stroomrichting het niet gevangen zit in een stroomdraad. 

Door een magnetisch veld aan te leggen over deze elektronenstraal, kun je de elektronenstraal afbuigen. 

Lees meer...

Wat is een coulomb?

knikkerpot

1 Coulomb is een vaste hoeveelheid van elektronen: 6,25 x 1018 stuks.

Lees meer...

Universele gebruiksaanwijzing Universeelmeter

universeelmeter in de hand gehouden

Met de multimeter kun je stroom, weerstand, spanning en vaak nog een heleboel andere dingen meten. Maar... hoe gebruik je hem?

Lees meer...

Stroom I, Spanning U, Weerstand R en Vermogen P in beeld

Coulomb bulktransport over de rails

Vergelijk een trein met bulkwagons, gevuld met warme lading enerzijds met coulombs geladen met Joules... 

Lees meer...

Hoe werkt onze elektrische energievoorziening?

Wat gebeurt er als we meerdere apparaten tegelijk gebruiken met...

 1. De spanning van ons stopcontact?
 2. Het stroomverbruik?
 3. Het vermogen?
 4. Het energieverbruik ?

Lees meer...

Weerstand/geleiding zoet en zout water

Geleidbaar­heid van water: kraanwater geleidt stroom helemaal niet zo goed. Wat zout erbij en het geleidt prima!

Lees meer...

Geleiders en isolatoren

Blindengeleidehond

Je kunt stoffen verdelen in geleiders en isolatoren. Geleiders laten stroom door, isolatoren laten niet of nauwelijks stroom door. 

Lees meer...

Weerstand I, U diagrammen van ijzer, constantaan en gloeilamp

U-I-diagram Ijzerdraad

Wat gebeurt er met de weerstand van een ijzerdraad, constantaandraad en gloeilamp als spanning en stroom toenemen? R = U : I, dus als spanning U en stroom I evenredig toenemen, blijft R hetzelfde. Maar, gebeurt dat ook?

Lees meer...

Knakworst weerstand: Knak 230V

Knakworst weerstand

Ludiek experiment weerstand. Door zijn weerstand is er genoeg potentiaalverschil tussen de pootjes van de LED's om deze op te laten lichten.

Lees meer...

Weerstand van een (constantaan-) draad

Meet:

 1. het spanningsverschil U [in Volt] over de draad en
 2. de stroom I [in A] door de draad en

bereken daarmee de weerstand R [in Ω] van de draad.

Lees meer...

Elektrische weerstand R van een lange ijzerdraad: bereken de lengte!

Over een heel lange ijzerdraad staat spanning. De hoogte van de spanning, de stroom, de dikte van de draad en de materiaalconstante, de soortelijke elektrische weerstand van ijzer, zijn gegeven. 

Gegeven:

 • Spanningsverschil over de draad: 11,8 V
 • Stroom door de draad: 4,1 A
 • Materiaal: ijzerdraad, ρ = 0,225·10−6 Ω·m = 0,225·10−3 Ω·mm
 • dikte van de draad, d = 0,7 mm

 

Bereken de lengte van de draad! (Klik op "Lees meer" voor het antwoord!)

Lees meer...

Weerstand van een lange draad (veer) - demonstratie met Slinky

Onze slinky is een lange gekrulde ijzeren draad. IJzer geleidt stroom goed, maar niet weerstandsloos. Bij deze demonstratie kijken we naar de weerstand van een ijzerdraad in relatie met zijn lengte. Hier wordt een weerstandsmeter gebruikt, maar je kunt deze demonstratie ook uitvoeren met een voeding en een stroommeter i.c.m. een spanningsmeter. Je zet een spanning van 1 volt over de draad, je meet de stroom door de draad, en met deze twee gegevens samen bepaal je de weerstand.

Zuil van Volta in actie

zelfbouw Zuil van Volta

Hoe maak je gemakkelijk of zelfs klassikaal een zuil van Volta?

Lees meer...

Zoutwater accu/batterij

Wereldwijd wordt momenteel volop gewerkt aan de ontwikkeling van zoutwater-accu's/batterijen. Elk huishouden zijn eigen accu voor opslag van zonne- en windenergie voor de aandrijving van de elektrische auto.

Lees meer...

Wat is het verschil tussen bronspanning en klemspanning?

Wikipedia: de klemspanning van een elektrische energiebron, zoals een batterij, een accu of een generator, is de elektrische spanning tussen de polen terwijl de bron belast wordt. De klemspanning is gelijk aan het verschil tussen de bronspanning en het inwendige spanningsverlies dat het product is van de inwendige weerstand van de spanningsbron en de geleverde elektrische stroom.

Lees meer...

Hoe werkt een generator?

Fiets dynamo

Een generator kun je het makkelijkst omschrijven als een omgekeerde elektromotor. 

Lees meer...

Magneettrein: spoel + batterij + magneten

magneettrein

Neem een spoel, een batterij en een setje super­magneten en je bouwt zo een magneettrein. Kijk hoe de batterij met magneten zich als een worm/trein door de spoel voortbeweegt.

Lees meer...

Elektromoter-generator demonstratie-model

Wat kun je allemaal demonstreren met dit demonstratiemodel?

Lees meer...

Railgun

Een railgun is een elektrisch kanon. In feite is het een soort elektromotor die je makkelijk zelf kunt bouwen.

Lees meer...

Bouw een elektromotor om tot stroomgenerator

Wasmachine-motor

Je kunt bijna alle elektromotoren ombouwen tot stroomgenerator. Maar hoe maak je een generator die een serieus vermogen levert? Een LED laten branden, is geen kunst. Veel leuker wordt het als genoeg energie op kunt wekken om bijvoorbeeld een kopje thee op te warmen. Of als je een elektromotor kunt ombouwen tot een windmolen. 

Lees meer...

Subcategorieën

 • Weerstand

  Natuurkunde experimenten waarbij het thema weerstand centraal staat.

 • Batterij

  Natuurkunde / elektrotechniek experimenten waarbij batterijen centraal staan.

 • Elektromotor

  Natuurkunde experimenten waarbij elektromotoren en elektrogeneratoren (dynamo's) centraal staan.

 • Transformatoren

  Natuurkunde experimenten waarbij spoelen en transformatoren centraal staan.

 • Serie/parallel

  Natuurkunde experimenten waarbij serieschakelingen en parallelschakelingen centraal staan.

 • Statische elektriciteit

  Natuurkunde experimenten waarbij thema's als statische elektriciteit en lading centraal staan.

 • Lorentzkracht F, B en I

  Lorentzkracht F, de richting van het magnetische veld B en stroom I staan loodrecht op elkaar. Hoe gebruik je de linkerhandregel?

 • Wervelstroom

  Natuurkunde experimenten waarbij het thema wervelstroom centraal staat.

Doel

Physicsexperiments.org wil docenten, TOA's en leerlingen natuurkunde inspireren. Physicsexperiments.org is een verzameling Natuur­kunde Experimenten. Elk experiment, simpel of gecompliceerd, verdient aandacht.

Vind je mijn initiatief positief en heb je een suggesties? Graag!!! Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, voor verbeteringen en aanvullingen.

Je collega-TOA Lennart

 

VERANTWOORDING/DISCLAIMER:

Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid om veilig te werken en om risico's in te schatten. De maker van physicsexperiments kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten op de website die kunnen leiden tot ongelukken.