Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Arduino Sun-seeker

Een Arduino, 2 servomotoren en 4 LDR's besturen een platform zodat het platform optimaal zon opvangt.

Doel

:

Oefenen met de Arduino 

Nodig

:

 • 1x Arduino
 • 1x Breadboard
 • 2x servomotor
 • 4x LDR
 • weerstanden
 • draadjes

Links

:

 

Wil je ook een sunseeker bouwen? Ik vertel je niet alles, maar ik wil je wel een stappenplan geven. De componenten die je nodig hebt, zijn hierboven vermeld. Werk met kleine stappen. Om de zon goed te kunnen volgen, moet je platform over 2 assen kunnen draaien. Heb je daarvoor niet genoeg componenten, maak dat een sunseeker met maar één as.

Stap 1: één servomotor

Sluit een servomotor aan op je Arduino en kijk of je de hoek kunt instellen zoals jij wilt.

 • Google bijvoorbeeld "Arduino control servomotor",
 • Onderzoek hoe je een servomotor moet aansluiten op je Arduino
 • Sluit hem aan
 • Zoek een eenvoudig stukje programma waarmee je de servomotor een hoek kunt laten maken
 • Copy/paste dit programma naar je Arduino-programma op je PC
 • Stel een hoek in en kijk of de servomotor die hoek inneemt.
 • Verander de hoek en probeer het nog eens enz.
 • SAVE je programma bijvoorbeeld onder de naam "1servomotor'
 • Maak een foto van je opstelling zodat je later kunt terugzien hoe je alles had aangesloten.

 

Stap 2: één LDR

Begin met een schone lei. Je mag de servomotor op je breadboard laten zitten, maar je gebruikt hem nu niet.

 • Monteer één LDR op je breadboard en kijk of je de waarde van zijn weerstand (die een indicator vormt voor de hoeveelheid licht die er op valt) kunt meten met je Arduino.
 • Google bijvoorbeeld "LDR arduino control", kijk hoe je een LDR moet aansluiten en zoek naar een bruikbaar stukje programma.
 • Sluit de LDR aan
 • Copy/paste het programma naar je Arduino-programma op je PC en probeer of de LDR het doet.
 • Lees de lichtopbrengst van de LDR uit via de serial monitor.
 • SAVE je programma bijvoorbeeld onder de naam "1LDR"
 • Maak een foto van je opstelling zodat je later kunt terugzien hoe je alles had aangesloten.

 

 

LDR sunseekerStap 3: 2 LDR's

Twee LDR's waar licht op valt, vangen nooit precies dezelfde lichtopbrengst. Zeker niet als de LDR's ten opzichte van elkaar onder een hoek staan of als er een (schaduw)wandje  tussen de LDR's staat. Dit verschil kun je gebruiken om je platform richting het licht te laten draaien. In de foto rechts zie je 4 LDR's. Maar kijk nu even alleen naar linker- en rechter LDR: ze staan onder een kleine hoek. Wanneer op de linker-LDR meer licht valt dan op de rechter-LDR, moet servomotor1 het plateau naar links draaien om optimaal in het licht te komen staan. Andersom: als op het rechter-LDR meer licht valt, moet servomotor1 het plateau naar rechts draaien. Zodra beide LDR's evenveel licht vangen, staat het plateau optimaal in de richting van het licht gedraaid.

 • Monteer nog een LDR op je breadboard.
 • Zorg dat je de waarde van de lichtopbrengst van beide LDR's kunt uitlezen via de serial monitor.
 • SAVE je programma bijvoorbeeld onder de naam "2LDR'
 • Maak een foto van je opstelling zodat je later kunt terugzien hoe je alles had aangesloten.

 

Stap 4: 2 LDR's besturen servomotor 1

 • Het verschil in lichtopbrengst bepaalt de draairichting van de servomotor.
 • Zorg dat de servomotor het plateau naar links draait als (google "Arduino control IF") linker-LDR meer licht vangt dan rechter-LDR
 • Controleer of dit echt werkt.
 • En anders (ELSE)... als (IF)linker-LDR meer licht vangt dan linker-LDR zorg dat de servomotor het plateau naar rechts draait (google "Arduino control ELSE")
 • SAVE je programma bijvoorbeeld onder de naam "1servomotor&2LDRs'
 • Maak een foto van je opstelling zodat je later kunt terugzien hoe je alles had aangesloten.

 

Stap 5: construeer 2 servomotoren en 4 LDR's

 • Tot nu hoefde je nog niet echt iets te bouwen. Maar nu wordt het tijd dat je 2 servomotoren aan elkaar bevestigd zodat het plateau 2 draairichtingen kan maken. Er zijn een heleboel manieren om dat te doen. Je hoeft het niet even slordig te doen als ik! Op het internet vind je veel voorbeelden van "solar trackers". Doe jezelf een lol en hou je constructie simpel!
 • Dan moet het plateau met de 4 LDR's nog worden gemonteerd op servomotor2. Zorg dat je lange flexibele draden aan je LDR's maakt. Het lastigste probleem waar ik telkens tegenaan liep was kabeltjes die door de bewegingen van de servomotoren telkens uit het breadboard woerden getrokken of waarvan de solderingen loslieten. De wasknijper bijvoorbeeld die je op de foto ziet, is bedoeld om dit effect tegen te gaan.

 

Stap 6: 4 LDR's besturen servomotor 1 en 2

 • Je moet je programma uitbreiden tot 4 LDR's en 2 servomotoren.
 • linker- en rechterLDR zorgen voor verdraaiing van servomotor1
 • boven- en onder-LDR zorgen voor verdraaiiing van servomotor2
 • En als beide motoren in de goede richting draaien, draait het plateau richting het licht.
 • SAVE je programma bijvoorbeeld onder de naam "2servomotor&4LDRs'
 • Maak een foto van je opstelling zodat je later kunt terugzien hoe je alles had aangesloten.

 

En, is dit allemaal gelukt? gefeliciteerd met je eigen SUNSEEKER! Waarschijnlijk werkt hij net als de mijne nog niet perfect, maar HIJ DOET HET!!!

 


Hits: 1113

Doel

Physicsexperiments.org wil docenten, TOA's en leerlingen natuurkunde inspireren. Physicsexperiments.org is een verzameling Natuur­kunde Experimenten. Elk experiment, simpel of gecompliceerd, verdient aandacht.

Vind je mijn initiatief positief en heb je een suggesties? Graag!!! Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, voor verbeteringen en aanvullingen.

Je collega-TOA Lennart

 

VERANTWOORDING/DISCLAIMER:

Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid om veilig te werken en om risico's in te schatten. De maker van physicsexperiments kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten op de website die kunnen leiden tot ongelukken.