Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Arduino Button LED_BUILTIN

Hoofdcategorie: ROOT Categorie: Robotica Gepubliceerd: maandag 30 september 2019
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Arduino push Button LED_BUILTIN

Arduino oefening: druk op een knopje en laat het ingebouwde LED branden.

Doel

:

Arduino startersoefening

Nodig

:

  • 1x Arduino
  • 1x Breadboard
  • 1x Button
  • 1x weerstand 200Ω

 

/* Turns on and off the built-in-LED (light emitting diode)
when pressing a pushbutton attached to pin 8. */

/// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int buttonPin = 8; // the number of the pushbutton pin

// variables will change:
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status

void setup() {
// initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
}

void loop() {
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  // check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
  // turn LED on:
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  } else {
  // turn LED off:
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  }
}

 

 

 


Hits: 1555

Doel

Physicsexperiments.org wil docenten, TOA's en leerlingen natuurkunde inspireren. Physicsexperiments.org is een verzameling Natuur­kunde Experimenten. Elk experiment, simpel of gecompliceerd, verdient aandacht.

Vind je mijn initiatief positief en heb je een suggesties? Graag!!! Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, voor verbeteringen en aanvullingen.

Je collega-TOA Lennart

 

VERANTWOORDING/DISCLAIMER:

Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid om veilig te werken en om risico's in te schatten. De maker van physicsexperiments kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten op de website die kunnen leiden tot ongelukken.